Sikkerhetspris 2016

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2017. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

09/12-2016 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 5. gang. Om årets prisvinner kan nevnes:

  • De har ryddige bestillinger
  • Ved tunge hiv har de valgt å bruke vår Bell205 for og kunne øke sikkerhetsmarginer marginer i samråd med oss.
  • De har de siste årene utviklet noen av det beste bakkepersonellet og lederne en helikopterpilot kan be om.
  • De er godt trent i radiobruk og har investert i sikkert utstyr med god støydemping og beskyttelse
  • De har de siste årene trent nesten alt av personell hos oss ved deltagelse på Sikkerhetskurs for helikopterbrukere.
  • De har vist en meget bra sikkerhetskultur og en høy forståelse for bruk av helikopter.
  • De har vist en løsningsorientert og profesjonell fremtreden ved bruk av helikopter.

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2016 er Tromskraft med sine avdelinger:
Tromskraft Nett
Tromskraft Produksjon
Tromskraft Entreprenør