Uforutsett landing

Heli-Team har hatt en hendelse under linjebefaring i Gullesjord, hvor helikopter har foretatt en kontrollert, uforutsett landing.

Pilot og de 3 montører fra kunde er alle heldigvis uskadd.

Alle om bord er i god behold og ivaretas av bedriftenes personell.