Autorisasjoner

For at Heli-Team skal kunne utføre luftfartsvirksomhet og gjennomføre løfteoppdrag er det påkrevet at en rekke autorisasjoner, lisenser og sertifikater er på plass.

Disse autorisasjoner utstedes og kontrolleres av Luftfartstilsynet.

Tekniske lisenser

Vi har eget teknisk verksted med European Aviation Safety Agency (EASA) Part 145 godkjenning til å drive vedlikehold på Eurocopter AS 350. Dette bidrar til å sikre stabile og sikre tjenester. Alt vedlikehold og reparasjoner skjer i egen hangar og utføres i henhold til strenge krav og retningslinjer.

EASA godkjenningsnummer: NO.145.0115