Faksimile: Harstad Tidende

Svalbard – Here We Come!

I Harstad Tidende 12. februar i år var overskriften:
«Erobrer nytt land»

Det var en flott artikkel som sto på trykk samme dag som vi var på vei til Svalbard for å signere kontrakten med Store Norske Grube Kompani.

Faksimile: Harstad Tidende

Faksimile: Harstad Tidende

 

Vi vant kontrakten i konkurranse med store nasjonale og internasjonale helikopterselskap, og vår solide erfaring fra Arktiske strøk i Nord-Norge har nok vært hovedgrunnen til at nettopp vi ble valgt. Oppdraget starter i medio mars, og vi gleder oss til å komme i gang. Forventningene er store, og selv med vår tunge erfaring regner vi med å møte nye problemstillinger. Disse skal vi selvsagt løse med samme glød og ånd som våre kunder er vant til å møte fra oss.

Dette oppdraget er ett av flere som gjør at vi i disse dager ansetter flere piloter og lastemenn. Av søkermassen kan vi konkludere at oppdraget på Svalbard ikke vil gå på bekostning av øvrig oppdragsmengde.