Heli-Teams sikkerhetspris 2023 - Vinde Tilkomstteknikk

Sikkerhetspris 2023

Heli-Team har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder. Vi har svært gode erfaringer med dette, og får gode tilbakemeldinger fra markedet. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken.

15/12-2023 var det et lite jubileum i det Heli-Teams sikkerhetspris ble delt ut for 10. gang.

Vinde Tilkomstteknikk mottar Heli-Teams sikkerhetspris

Om årets prisvinner kan nevnes:

Årets vinner planlegger alltid jobber god tid i forveien, men viser likevel stor forståelse og er fleksible når operative behov krever endringer i planene. De etterlever virkelig sitt mantra: «Med sikkerhet i høysetet». Her tas det ingen snarveier selv om vær og vind av og til kan forsinke prosjektene.

Vinde Tilkomstteknikk er et selskap med dyktige fagfolk som stiller forberedt og klare til avtalt tid, og som aldri går på akkord med sikkerheten.