Sikkerhetspris 2022

Heli-Team har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder. Vi har svært gode erfaringer med dette, og får gode tilbakemeldinger fra markedet. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken.

9/12-2022 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 9. gang.

Om årets prisvinner kan nevnes:

Både Kystverket Nordland og Kystverket Rederi (OV Skomvær) har vist at de verdsetter sikkerhet høyt.

Kystverket viser stor forståelse om et oppdrag må flyttes fordi meldt bølgehøyde overstiger grenseverdiene og de er meget flinke til å benytte sikkerhetsutstyr som eksempelvis overlevelsesdrakter. De setter velvillig av tid til grundig orientering for at jobbene skal kunne utføres på en sikker måte og viser vilje til å involvere flere personer når situasjonen krever det.

Kystverkets forståelse av det svært krevende miljøet vi operer i, og fleksibiliteten de har vist, gjør de til verdige vinnere av årets sikkerhetspris.