Sikkerhetspris 2015

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2016. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

11/12-2015 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 4. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

  • De er tidlig ute med å bestille
  • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
  • De viser at de har stor forståelse for pilot og helikopters begrensninger, men finner alltid en løsning ved å forstå viktigheten i å jobbe som et team.
  • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
  • De viser at de er proaktive, spesielt ved opplæring av nytt personell.
  • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis
  • De løser feilsøking og feilretting i dårlig vær på en meget profesjonell måte.

 

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2015 er Statnett SF