Nyheter

Filmoppdrag for Vesterålskraft

Heli Team har vært med å utføre filmoppdrag for Vesterålskraft…

VM i Skreifiske

Tradisjonen tro vil Heli-Team også i år være til stede for…

Sikkerhetspris 2012

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs…