Generelle vilkår

Våre helikoptre har plass til 5 passasjerer med håndbagasje, annen bagasje må sendes på annet vis dersom helikopteret er fullt med passasjerer.

Det er det viktig at bestilling av oppdrag er oss i hende senest to uker før ønsket dato for oppdraget, dette for å kunne imøtekomme ønsker om tidspunkt.

For lasteflyging tilkommer 25% mva, for persontransport 12% mva.

Skriftlig landingstillatelse og eventuell fototillatelse må sendes Heli-Team AS i god tid før oppdragsdato. Fototillatelse skaffes fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, tlf 67 86 41 55 eller 67 86 41 54.

Bestilling må være skriftlig via www.heliteam.no, benytt link til bestillingsskjema. Eventuell endring skal også gjøres/bekreftes skriftlig. I høysesong, august til oktober, må bestilling mottas senest 14 dager før oppdraget ønskes utført.

Alle våre oppdrag utføres i henhold til Norsk Lov Om Luftfart.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi krever forhåndsbetaling på oppdrag, innbetaling må være mottatt senest 7 dager før flygingen skal skje. Denne prosessen blir satt i verk når vi har mottatt bestilling fra dere.

 • Avbestillingsfrist: pr. 7 dager 70% av totalsum, pr. 3 dager 100% av totalsum.
 • Kanselleringer innen 24 timer før avtalt flytid faktureres med 0,5 flytime. Gjelder ikke om kanselleringen skyldes værforhold.
 • Overnatting/helg/natt: Faktureres etter gjeldende satser.
 • Lastemann fra Heli-Team AS: Obligatorisk ved lasteoppdrag.
 • Ventetid: Venting belastes med gjeldende timesats.
 • Landingsavgift/passasjeravgift: Ved transport via lufthavn faktureres gjeldende landingsavgift/passasjeravgift.
 • Spesialutstyr: Spesialutstyr som kabelutlegger, filmutstyr, termo-/Fotoutstyr etc skaffes på forespørsel. Kunden belastes frakt ev. leie på utstyr.
 • Drivstoff: Utkjøring av drivstoff-fat faktureres pr fat pr stopp. Dersom transport av drivstoff utføres av ekstern samarbeidspartner, faktureres dette etter regning. Dersom oppdraget avviker fra bestilling kan dette medføre økte kostnader.
 • Betongtobb: Frakt av betongtobbe til lasteplass faktureres etter gjeldende sats.
 • Fakturering: Fakturering gjelder med forfall på 7 dager. For nye kunder avtales leveringsbetingelser spesielt.
 • Forsikring: Selskapet holder forsikring for last ihht. Luftfartsverkets krav, 17 SDR pr kilo. *1)
 • Kvittering: Kunden skal alltid få forelagt flykvittering fra pilot på stedet, etter endt oppdrag. Denne signeres av kunde eller kunde bemyndiger eget personell for signatur, og beholder gjenpat av kvittering.
 • Landingsplass: Landingsplass må være ryddet. Det må være fast dekke, evt.gress. Ikke grus/sand.

*1)
SDR er utsatt for valutasvingninger, og verdien finnes bla her: Norges Bank. Heli-Team tilbyr spesialforsikring for last med større verdi. Vi må ha skriftlig beskjed i god tid dersom spesialforsikring ønskes.

Eksempel: Dersom 1 SDR er fastsatt til NOK 9, vil en lastevekt på 1000 kg. være oppad begrenset til NOK 153.000 i erstatning uten spesialforsikring.