Generelle vilkår

Våre helikoptre har plass til 5 passasjerer med håndbagasje, annen bagasje må sendes på annet vis dersom helikopteret er fullt med passasjerer.

Det er det viktig at bestilling av oppdrag er oss i hende senest to uker før ønsket dato for oppdraget, dette for å kunne imøtekomme ønsker om tidspunkt.

For lasteflyging tilkommer 25% mva, for persontransport 12% mva. (6% nå grunnet Covid-19)

Skriftlig landingstillatelse må sendes Heli-Team AS i god tid før oppdragsdato.

Bestilling må være skriftlig via www.heliteam.no, benytt link til bestillingsskjema. Eventuell endring skal også gjøres/bekreftes skriftlig. I høysesong, august til oktober, må bestilling mottas senest 14 dager før oppdraget ønskes utført.

Alle våre oppdrag utføres i henhold til Norsk Lov Om Luftfart.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi krever forhåndsbetaling på oppdrag, innbetaling må være mottatt senest 7 dager før flygingen skal skje. Denne prosessen blir satt i verk når vi har mottatt bestilling fra dere.

 • Avbestillingsfrist: pr. 7 dager 70% av totalsum, pr. 3 dager 100% av totalsum.
 • Kanselleringer innen 24 timer før avtalt flytid faktureres med 0,5 flytime. Gjelder ikke om kanselleringen skyldes værforhold.
 • Overnatting/helg/natt: Faktureres etter gjeldende satser.
 • Lastemann fra Heli-Team AS: Obligatorisk ved lasteoppdrag.
 • Ventetid: Venting belastes med gjeldende sats per påbegynte halvtime.
 • Landingsavgift/passasjeravgift: Ved transport via lufthavn faktureres gjeldende landingsavgift/passasjeravgift.
 • Spesialutstyr: Spesialutstyr som kabelutlegger, filmutstyr, termo-/Fotoutstyr etc skaffes på forespørsel. Kunden belastes frakt ev. leie på utstyr.
 • Drivstoff: Utkjøring av drivstoff-fat faktureres pr fat pr stopp. Dersom transport av drivstoff utføres av ekstern samarbeidspartner, faktureres dette etter regning. Dersom oppdraget avviker fra bestilling kan dette medføre økte kostnader.
 • Betongtobb: Frakt av betongtobbe til lasteplass faktureres etter gjeldende sats.
 • Fakturering: Fakturering gjelder med forfall på 7 dager. For nye kunder avtales leveringsbetingelser spesielt. Det tilkommer andel forsikring 4% av fakturert flytid pr. oppdrag.
 • Forsikring: Heli-Team dekker 17 SDR pr. kg. last. (*1)
 • Kvittering: Kunden skal alltid få forelagt flykvittering fra pilot på stedet, etter endt oppdrag. Denne signeres av kunde eller kunde bemyndiger eget personell for signatur, og beholder gjenpat av kvittering.
 • Landingsplass: Landingsplass må være ryddet. Det må være fast dekke, evt.gress. Ikke grus/sand.

 

(*1)

SDR er utsatt for valutasvingninger, og verdien finnes bla her: Norges Bank. Heli-Team tilbyr spesialforsikring for last med større verdi. Vi må ha skriftlig beskjed i god tid dersom spesialforsikring ønskes.

Eksempel: Dersom 1 SDR er fastsatt til NOK 9, vil en lastevekt på 1000 kg. være oppad begrenset til NOK 153.000 i erstatning uten spesialforsikring.