Driftsstatus 1/11-22

Til info; alle våre operasjoner er i normal drift. Heli-Team er ikke involvert i ulykken i Verdal.

Våre tanker går til de involverte og de som er påvirket av havariet i Verdalen tidligere i dag.

Hilsen alle oss i Heli-Team.