Heli-Teams sikkerhetspris 2023 - Vinde Tilkomstteknikk

Sikkerhetspris 2023

Heli-Team har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder. Vi har svært gode erfaringer med dette, og får gode tilbakemeldinger fra markedet. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken.

15/12-2023 var det et lite jubileum i det Heli-Teams sikkerhetspris ble delt ut for 10. gang.

Vinde Tilkomstteknikk mottar Heli-Teams sikkerhetspris

Om årets prisvinner kan nevnes:

Årets vinner planlegger alltid jobber god tid i forveien, men viser likevel stor forståelse og er fleksible når operative behov krever endringer i planene. De etterlever virkelig sitt mantra: «Med sikkerhet i høysetet». Her tas det ingen snarveier selv om vær og vind av og til kan forsinke prosjektene.

Vinde Tilkomstteknikk er et selskap med dyktige fagfolk som stiller forberedt og klare til avtalt tid, og som aldri går på akkord med sikkerheten.

Sikkerhetspris 2022

Heli-Team har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder. Vi har svært gode erfaringer med dette, og får gode tilbakemeldinger fra markedet. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken.

9/12-2022 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 9. gang.

Om årets prisvinner kan nevnes:

Både Kystverket Nordland og Kystverket Rederi (OV Skomvær) har vist at de verdsetter sikkerhet høyt.

Kystverket viser stor forståelse om et oppdrag må flyttes fordi meldt bølgehøyde overstiger grenseverdiene og de er meget flinke til å benytte sikkerhetsutstyr som eksempelvis overlevelsesdrakter. De setter velvillig av tid til grundig orientering for at jobbene skal kunne utføres på en sikker måte og viser vilje til å involvere flere personer når situasjonen krever det.

Kystverkets forståelse av det svært krevende miljøet vi operer i, og fleksibiliteten de har vist, gjør de til verdige vinnere av årets sikkerhetspris.

Sikkerhetspris 2019

Heli-Team har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder. Vi har svært gode erfaringer med dette, og får gode tilbakemeldinger fra markedet. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken.

6/12-2019 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 8. gang. Om årets prisvinner kan nevnes:

«Årets vinner har vist en stabil og god holdning når det kommer til flysikkerhet. Kompleksiteten på jobbene øker hvert år, noe som setter større krav til fokus på sikkerhet.

Selskapet har hatt et kontinuerlig engasjement for sikkerhet. De har deltatt på alle våre sikkerhetskurs – og var eneste deltaker på det utvidede kurset på montering og demontering av master som vi holdt sammen med Telenor.

Årets vinner har bidratt til å høyne sikkerheten ved alltid å stille med ekstra personale på kompliserte jobber. Dette har resultert i et meget godt teamarbeid.

Vinneren har vist stor forståelse for at vær, økonomi og tidspress ikke kan gå ut over flysikkerheten, og «har det lille ekstra» når det kommer til flysikkerhet.»

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris for 2019 er: «Site Service AS»

HeliTeam-sikkerhetspris_2018 Lødingen Fisk

Sikkerhetspris 2018

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2019. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken. Dette er noe mange av våre kunder har oppdaget og satt stor pris på.

7/12-2018 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 7. gang. Om årets prisvinner kan nevnes:

Årets vinner har vist en god utvikling når det kommer til flysikkerhet. De siste årene har jobbene blitt mer komplekse, noe som setter større krav til fokus på sikkerhet.

Årets vinner har tilpasset seg ved å være oppsøkende og spørrende til hvordan de kan forbedre seg og planlegge jobbene. Dette har resultert i et meget godt teamarbeid.

Vinneren har vist stor forståelse for at vær, økonomi og tidspress ikke kan gå ut over flysikkerheten.
Årets vinner er et selskap som «har det lille ekstra» når det kommer til flysikkerhet.

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2018 er: «Lødingen Fisk AS»

Sikkerhetspris 2017

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2018. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken. Dette er noe mange av våre kunder har oppdaget og satt stor pris på.

15/12-2017 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 6. gang. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De har bestilt oppdrag i god tid for å kunne gi pilotene våre muligheten til å forberede seg på oppdragene.
 • De har vist en meget god forståelse for værbegrensninger, så vel som maksimal utnyttelse av tid.
 • De har vist en meget bra sikkerhetskultur og en høy forståelse for bruk av helikopter.
 • De har vist en løsningsorientert og profesjonell fremtreden ved bruk av helikopter.
 • Selv om de opererer i noe av vårt mest krevende terreng, har de utviklet en trygt og presist operasjonsmønster som gjør at disse operasjonene kan utføres med sikkerhet i høysetet.

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2017 er: DS Entreprenør AS

Sikkerhetspris 2016

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2017. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

09/12-2016 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 5. gang. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De har ryddige bestillinger
 • Ved tunge hiv har de valgt å bruke vår Bell205 for og kunne øke sikkerhetsmarginer marginer i samråd med oss.
 • De har de siste årene utviklet noen av det beste bakkepersonellet og lederne en helikopterpilot kan be om.
 • De er godt trent i radiobruk og har investert i sikkert utstyr med god støydemping og beskyttelse
 • De har de siste årene trent nesten alt av personell hos oss ved deltagelse på Sikkerhetskurs for helikopterbrukere.
 • De har vist en meget bra sikkerhetskultur og en høy forståelse for bruk av helikopter.
 • De har vist en løsningsorientert og profesjonell fremtreden ved bruk av helikopter.

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2016 er Tromskraft med sine avdelinger:
Tromskraft Nett
Tromskraft Produksjon
Tromskraft Entreprenør

Sikkerhetspris 2015

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2016. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

11/12-2015 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 4. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De er tidlig ute med å bestille
 • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
 • De viser at de har stor forståelse for pilot og helikopters begrensninger, men finner alltid en løsning ved å forstå viktigheten i å jobbe som et team.
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De viser at de er proaktive, spesielt ved opplæring av nytt personell.
 • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis
 • De løser feilsøking og feilretting i dårlig vær på en meget profesjonell måte.

 

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2015 er Statnett SF

Sikkerhetspris 2014

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2015.    Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

12/12-2014 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 3. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De er tidlig ute med å bestille
 • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
 • De er meget dyktige på å gi oss gode tilbakemeldinger på lokalt vær og flyforhold
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De viser tydelig at de har fokus på sikkerhet, spesielt ved opplæring av nye egne ansatte.
 • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
 • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2014 – Vinneren er: Prestjord Maskin

Sikkerhetspris 2013

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i januar 2014. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

14/12-2013 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 2. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De har fulgt Heli-Team i snart 20 år, og vi har blitt godt «samkjørt».
 • Prisvinneren har i flere år vært med på å videreutdanne pilotene i Heli Team.
 • Selskapet har stort fokus på sikkerhet ved krevende jobber, og avviker aldri fra å gjøre sikker jobbanalyse (SJA) sammen med oss før operasjonene tar til.
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De ansatte er flinke til å beholde roen i alle situasjoner. Dette smitter over på piloten.
 • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
 • Prisvinneren er et selskap med yrkesstolthet, og er et foregangselskap innen sitt fagfelt i Norge.

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2013 – Vinneren er: AnTech AS.

Sikkerhetspris 2012

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i januar 2013. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

I år vil vi for første gang i historien markere dette gjennom å kåre det selskapet som har vist størst evne til å fokusere på sikkerhet ved helikopteroperasjoner sammen med oss.

Årets sikkerhetspris ble fredag 14/12-2012 delt ut til Lofotkraft AS. Vi gratulerer!