Heli-Teams beredskap og tiltak i forhold til utbruddet av koronaviruset

Heli-Team legger til rette for at vi skal kunne løse alle oppdrag med størst mulig forutsigbarhet for våre oppdragsgivere så lenge som mulig.

Oppdatering 20 mars. 2020

Heli- Team har denne uken gjort nødvendige tiltak for å tilpasse oss situasjonen for Koronasituasjonen i Norge. Luftfarten er under streng regulering og vi har for øyeblikk stort fokus på beredskap, spesielt for kraft- og teleselskaper.

Vi har iverksatt alle nødvendig sikkerhetstiltak for å ivareta helse for både eget personell og kunder. Statusen per nå er en fordeling mellom noen få permitteringer, hjemmekarantene og hjemmekontor. Vårt operative personell er av sikkerhetsårsaker i «frisk-karantene» 3 steder i landsdelen.

Bildet øverst på siden er fra et beredskapsoppdrag for Telenor 19. mars.

Vår vakttelefon er som alltid betjent 24 /7.

Konkrete tiltak for å opprettholde vår kapasitet:

  • Vi jobber kontinuerlig med risikovurdering av situasjonen operativt og administrativt
  • Sikkerhetskursene de kommende ukene vil bli utsatt eller avlyst
  • Vi innfører ekstra hygieniske tiltak
  • Våre ansatte oppfordres til å holde seg unna større ansamlinger med mennesker
  • Våre ansatte oppfordres til å unngå omgang med mennesker som kommer fra risikoområder
  • Våre kunder oppfordres til å varsle oss dersom noen av deres ansatte, som har hatt kontakt med våre ansatte, har fått påvist eller mistanke om smitte
  • Heli-Team følger med på utviklingen, og følger til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet

Heli-Team oppfordrer alle til å følge med på situasjonen løpende, og ta nødvendige forholdregler for å unngå smitte. Gode råd finnes på nettsidene til Helsenorge (https://helsenorge.no/koronavirus)  og Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/)