Det ledende helikopterselskapet i det nordnorske innlandsmarkedet

Heli-Team er det ledende helikopterselskapet i det nordnorske innlandsmarkedet. Selskapet ble etablert i 1988, og har hovedbase i Harstad. Heli-Team er til enhver tid representert i hele landsdelen, og er klare for et hvert oppdrag i Nordland, Troms og Finnmark. Med et bredt spekter av operasjoner tilbyr Heli-Team tjenester for både firmaer, offentlige etater og privatpersoner. De største kundegruppene befinner seg innenfor kraft og tele. Vi har alltid drevet etter sunne forretningsprinsipper, som har sørget for en meget stabil og god økonomi i alle driftsår.

Lovnad om høyeste prioritet fra vår side for å sikre suksess for dine prosjekter

Sunn forretningsdrift er grunnlaget som har gitt oss nødvendige økonomiske muskler for vår ekspansjon de siste årene. Muskler som gjør oss i stand til å ivareta servicegraden ovenfor de av våre kunder som har vært med oss store deler av vår reise, samtidig som vi er i stand til å yte samme gode service ovenfor våre nye kunder.

Med vår visjon: «Vi løfter Nord-Norge», gir vi deg en lovnad om høyeste prioritet fra vår side for å sikre suksess for dine prosjekter.

BenteVi ser frem til å fly med deg!

Bente Slåtto Steien
Daglig leder

Heli-Team – Vi løfter Nord-Norge!

Vi er svært stolte av vårt selskaps visjon, som vi føler forteller det meste om vår tenkemåte, våre satsninger, samtidig med å være vår primære forretningsmessige rettesnor.

  • Heli-Team skal alltid tilstrebe å være det naturlige førstevalget for våre kunder, leverandører og øvrige parter i Nord-Norge.
  • Vi skal være langsiktig og solid ovenfor våre kunder innen kraft, tele, entreprenørvirksomhet, samt annen virksomhet som benytter seg av våre helikoptertjenester.
  • Vi skal kontinuerlig søke forbedring og nytenkning for og bedre mestre nye utfordringer sammen med kunder og ansatte.
  • Vi skal hjelpe hverandre til å bli bedre – hver dag!

Kvalitetssystem

Selskapets kvalitetspolitikk er å oppnå høyest mulig nivå på flysikkerhet og fornøyde kunder. Alle operasjoner og vedlikehold skal utføres i henhold til krav fra myndigheter, kunder, fabrikanter av flymateriell, samt egne interne krav. Selskapets virksomhet skal ha minst mulig negative konsekvenser for miljøet. I alle deler av virksomheten skal ansattes helse og trivsel prioriteres.

  • Ingen hendelser med tap av liv eller flymateriell.
  • Mindre enn 5 dokumenterte klager fra kunder pr. år.
  • Fremmøtetid hos kunde skal i 95 % av tilfellene være innenfor 15 minutter fra avtalt tid.
  • Ingen klager på støy fra operasjon av luftfartøy.
  • Sykefravær for ansatte mindre enn 5%.
  • Unntatt herfra er hendelser som oppstår utenfor selskapets styring og kontroll.

Nøkkeltall

Heli-Team AS driver forsvarlig forretningsvirksomhet, også økonomisk. Detter er viktig både mht. selve driften, men også i forhold til å være en trygg og solid partner både på små og store prosjekter.