Sikkerhetspris 2017

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2018. Kurset bidrar til økt sikkerhet, bedre kostutnyttelse og større effekt av helikopterbruken. Dette er noe mange av våre kunder har oppdaget og satt stor pris på.

15/12-2017 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 6. gang. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De har bestilt oppdrag i god tid for å kunne gi pilotene våre muligheten til å forberede seg på oppdragene.
 • De har vist en meget god forståelse for værbegrensninger, så vel som maksimal utnyttelse av tid.
 • De har vist en meget bra sikkerhetskultur og en høy forståelse for bruk av helikopter.
 • De har vist en løsningsorientert og profesjonell fremtreden ved bruk av helikopter.
 • Selv om de opererer i noe av vårt mest krevende terreng, har de utviklet en trygt og presist operasjonsmønster som gjør at disse operasjonene kan utføres med sikkerhet i høysetet.

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2017 er: DS Entreprenør AS

Sikkerhetspris 2016

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2017. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

09/12-2016 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 5. gang. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De har ryddige bestillinger
 • Ved tunge hiv har de valgt å bruke vår Bell205 for og kunne øke sikkerhetsmarginer marginer i samråd med oss.
 • De har de siste årene utviklet noen av det beste bakkepersonellet og lederne en helikopterpilot kan be om.
 • De er godt trent i radiobruk og har investert i sikkert utstyr med god støydemping og beskyttelse
 • De har de siste årene trent nesten alt av personell hos oss ved deltagelse på Sikkerhetskurs for helikopterbrukere.
 • De har vist en meget bra sikkerhetskultur og en høy forståelse for bruk av helikopter.
 • De har vist en løsningsorientert og profesjonell fremtreden ved bruk av helikopter.

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2016 er Tromskraft med sine avdelinger:
Tromskraft Nett
Tromskraft Produksjon
Tromskraft Entreprenør

Sikkerhetspris 2015

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2016. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

11/12-2015 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 4. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De er tidlig ute med å bestille
 • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
 • De viser at de har stor forståelse for pilot og helikopters begrensninger, men finner alltid en løsning ved å forstå viktigheten i å jobbe som et team.
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De viser at de er proaktive, spesielt ved opplæring av nytt personell.
 • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis
 • De løser feilsøking og feilretting i dårlig vær på en meget profesjonell måte.

 

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2015 er Statnett SF

Sikkerhetspris 2014

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2015.    Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

12/12-2014 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 3. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De er tidlig ute med å bestille
 • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
 • De er meget dyktige på å gi oss gode tilbakemeldinger på lokalt vær og flyforhold
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De viser tydelig at de har fokus på sikkerhet, spesielt ved opplæring av nye egne ansatte.
 • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
 • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2014 – Vinneren er: Prestjord Maskin

Sikkerhetspris 2013

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i januar 2014. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

14/12-2013 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 2. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De har fulgt Heli-Team i snart 20 år, og vi har blitt godt «samkjørt».
 • Prisvinneren har i flere år vært med på å videreutdanne pilotene i Heli Team.
 • Selskapet har stort fokus på sikkerhet ved krevende jobber, og avviker aldri fra å gjøre sikker jobbanalyse (SJA) sammen med oss før operasjonene tar til.
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De ansatte er flinke til å beholde roen i alle situasjoner. Dette smitter over på piloten.
 • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
 • Prisvinneren er et selskap med yrkesstolthet, og er et foregangselskap innen sitt fagfelt i Norge.

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2013 – Vinneren er: AnTech AS.

Sikkerhetspris 2012

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i januar 2013. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

I år vil vi for første gang i historien markere dette gjennom å kåre det selskapet som har vist størst evne til å fokusere på sikkerhet ved helikopteroperasjoner sammen med oss.

Årets sikkerhetspris ble fredag 14/12-2012 delt ut til Lofotkraft AS. Vi gratulerer!